Missie

Onze missie is het op duurzame en milieuvriendelijke wijze creren en onderhouden van aangename woon-, werk-en recreatie omgevingen.

Duurzaam staat hierbij voor de materialen, de detailleringen en de relatie die wij met u aangaan.

Milieuvriendelijk staat voor het toepassen van ecologisch verantwoorde materialen, het gebruiken van slimme technieken en het behalen van lagere energiekosten. Verder beperken wij de schade aan het milieu door zo weinig mogelijk niet-afbreekbare producten te verwerken en ons afval te scheiden.

Aangenaam zegt voor over het eindproduct. Het moet u een goed gevoel geven en uw verwachtingen minstens evenaren.

Aangenaam staat ook voor de samenwerking tussen u en ons.


Ons Bouwbedrijf